• Prodej plastového potrubí, tvarovek a armatur z PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H, PP-R, PE, PB, PVDF, PFA a litiny.
  • Prodej plastového potrubí, tvarovek a armatur z PVC-U, PVC-C, PP-H, PE, PVDF, PB a ABS.

Politika jakosti podle ISO 9001

  • V rámci všech činností společnosti je veškerá pozornost smeřována ke zvyšování spokojenosti zákazníků, zlepšování kvality nabízených produktů a služeb a zefektivňování systému managementu jakosti.
  • Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi, že svým jednáním a úkony musí efektivně využívat a snižovat náklady a tím zajistit rozvoj společnosti a její vyšší konkurenceschopnost.
  • Zakázky musí být plněny podle požadavků a očekávání našich zákazníků.
  • Společnost chce poskytnout svým zákazníkům co nejširší spektrum služeb prostřednictvím rozširování svých činností.
  • Vedení společnosti chce zvyšovat zainteresovanost svých zaměstnanců, zvyšovat jejich kvalifikaci, odbornost a vychovávat je tak, aby odváděli jen kvalitní práci, na jejíž výsledcích jim záleží.