• Prodej plastového potrubí, tvarovek a armatur z PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H, PP-R, PE, PB, PVDF, PFA a litiny.
  • Prodej plastového potrubí, tvarovek a armatur z PVC-U, PVC-C, PP-H, PE, PVDF, PB a ABS.

Politika jakosti podle ISO 9001

  • V rámci všech cinností spolecnosti je veškerá pozornost smerována ke zvyšování spokojenosti zákazníku, zlepšování kvality nabízených produktu a služeb a zefektivnování sytému managementu jakosti.
  • Všichni zamestnanci spolecnosti jsou si vedomi, že svým jednáním a úkony musí efektivne využívat a snižovat náklady a tím zajistit rozvoj spolecnosti a její vyšší konkurenceschopnost.
  • Zakázky musí být plneny podle požadavku a ocekávání našich zákazníku.
  • Spolecnost chce poskytnout svým zákazníkum co nejširší spektrum služeb, prostrednictvím rozširování svých cinností.
  • Vedení spolecnosti chce zvyšovat zainteresovanost svých zamestnancu, zvyšovat jejich kvalifikaci, odbornost a vychovávat je tak, aby odvádeli jen kvalitní práci, na jejíž výsledcích jim záleží.